برنامه عملیاتی سال تحصیلی 1400-99

سپتامبر 29th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه در برنامه عملیاتی

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید، برنامه عملیاتی به منظور بهره برداری  همکاران محترم  به پیوست ارسال گردید.

برنامه عملیاتی 1400 99

 

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.