طرح پایش آزمایشگاه های استان

ژانویه 13th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه در برنامه عملیاتی

به منظور پایش آزمایشگاه های مدارس استان شایسته است تمام مدارس بار اساس دستور العمل مشخص شده در این طرح شرکت نمایند، برای این منظور می توان از منوی مجاور وارد سایت پایش آزمایشگاه شد.

بخشنامه

دستورالعمل استفاده از سایت آزمایشگاه

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.