طرح سوال و فرمهای داوری مسابقات آزمایشگاهی

ژانویه 13th, 2020 | نوشته‌شده به دست سرگروه در برنامه عملیاتی

نمون برگ های مربوط به طراحی سوال و داوری از لینک های زیر قابل دسترس است.

شرایط داوری

amali-10-ghotb-18th

katbi-10-ghotb-18th

راهنمای تصحیح و فرم داوری مرحله قطب

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.