کیت آزمایشگاه پایه یازدهم، بخش فیزیک

آبان 25ام, 1396 | نوشته‌شده به دست سرگروه در برنامه عملیاتی

مجموعه کامل از آزمایشات کتاب آزمایشگاه یازدهم بخش فیزیک تهیه شده است، همکاران و دانش آموزانی که تمایل به تهیه این مجموعه را دارند می توانند با گروه استان تا 5 آذرماه تماس حاصل نمایند. لیست لوازم  ??????

لیست_وسایل_موجود_در_کیت_آزمایشگاه_

 

 

 

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.