تماس با ما

 

اداره آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستانگروه آزمایشگاهآدرس کامل :   زاهدان – خیابان شریعتی – جنب پژوهشکده تعلیم وتربیت – اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان – گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه – گروه آزمایشگاه

تلفن :   گروه های آموزشی متوسطه  ۳۳۲۵۱۷۳۷-۰۵۴
نمابر :  ۳۳۲۵۱۷۳۴-۰۵۴

پست الکترونیکی:
azemayeshgah_stb@yahoo.com